Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 W Gliwicach       ZSP8.26.3.2020 Gliwice,  03-12-2020 r.
  nr kor.
 
Dotyczy: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach ul. Okrzei 16. Budowa budynku przedszkola. (2)
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

Zamawiający informuje o zmianie treści załącznika nr 3 - Formularz cenowy poprzez dodatnie poz. 2.2.3 - modernizacja wymiennikowni oraz  uzupełnieniu przedmiarów robót o załącznik 6.3.1

 
 
  Z poważaniem Małgorzata Semik Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 W Gliwicach ul. Stefana Okrzei 16 44-100 Gliwice zsp8.edu.pl tel. +48 32 2310242 fax +48 32 00 sekretariat@zsp8.gliwice.eu