oznaczenie sprawy ZSP8.26.3.2020
 
Zamawiający:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 W Gliwicach  
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 5 000 000,00 zł brutto. Zbiorcze zestawienie ofert: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach ul. Okrzei 16. Budowa budynku przedszkola. (2)
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
InterHall Sp. z o.o
Milowicka 1F  40-312 Katowice
11 098 742,21 
29.04.2022
60 miesięcy
zgodnie z SIWZ/doświadczenie zawodowe: 5 budów
 
Ewa Kubis ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)