oznaczenie sprawy ZSP8.26.2.2017
 
Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 253 800,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Adaptacja sal, pomieszczeń, modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 w Gliwicach przy ulicy Okrzei 16.


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
BM Budowa sp. z o. o.
ul .Kolista 25  40-486 Katowice
218 571,00 
rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy ; zakończenie: 20.07.2017 r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
 2
Firma A.S. s.c. Alojzy Polok Michał Świderek
ul. Plebańska 9/3    44-100 Gliwice
220 000,00 
rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy ; zakończenie: 20.07.2017 r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
 3
INFOPOLGAZ Marlena Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10   41-909 Bytom
 214 963,11
rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy ; zakończenie: 20.07.2017 r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
 4
MIWA sp. z o.o. sp. k.
ul. Wolności 63    41-800 Zabrze
 215 549,84
rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy ; zakończenie: 20.07.2017 r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
5
Zakład Remontowo Budowlany Piotr Boguszewski
ul. Jesionowa 24   43-190 Mikołów
 240 798,22
rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy ; zakończenie: 20.07.2017 r.
36 miesięcy
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
6
Maciej Stryjewski
ul. Słoneczna 16   44-100 Gliwice
246 000,00 
rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy ; zakończenie: 20.07.2017 r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
7
Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Robert Modzelewski
ul. Sokolska 80/211 40-087 Katowice
208 941,68 
rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy ; zakończenie: 20.07.2017 r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Jadwiga Zielińska
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)