oznaczenie sprawy ZSP8.26.1.2018
 
Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 476 760,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Modernizacja obiektów: ciągów komunikacyjnych wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej Nr 18 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach.


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
Pragmatic sp. z o.o
ul. Krakowska 201   40-393 Katowice
624 316,81 
rozpoczęcie: 04.06.2018r.; zakończenie: 20.08.2018r.
60 miesięcy
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
 2
Firma A.S. s.c. Alojzy Polok Michał Świderek
ul. Plebańska 9/3    44-100 Gliwice
654 000,00 
rozpoczęcie: 04.06.2018r.; zakończenie: 20.08.2018r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
 3
F.H.U. "PIAŚCIŃSKI" Dariusz Piaściński
ul. Mastalerza 6/8   44-100 Gliwice
 447 711,40
rozpoczęcie: 04.06.2018r.; zakończenie: 20.08.2018r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
 4
ELEKTRO-CONECT Łukasz Szołtysik
ul. Korczaka 27   42-600 Tarnowskie Góry
 464 930,16
rozpoczęcie: 04.06.2018r.; zakończenie: 20.08.2018r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
5
Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Herman Jarosław
ul. Przyległa 4    44-323 Połomia
 617 701,79
rozpoczęcie: 04.06.2018r.; zakończenie: 20.08.2018r.
60 miesięcy
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
6
INFOPOLGAZ Marlena Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10   41-909 Bytom
834 548,92 
rozpoczęcie: 04.06.2018r.; zakończenie: 20.08.2018r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Jadwiga Zielińska
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)