Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

 

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zsp8.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zsp8.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Termin przeglądu i aktualizacji: 18.02.2022r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego zsp8.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bernadeta Dymek, adres poczty elektronicznej b.dymek.zsp8@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 231 02 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego zsp8.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego zsp8.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek przy ul. Horsta Bienka 19

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest 1 wejście od ulicy Horsta Bienka - nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 3. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Korytarze na parterze nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach, w budynku brak windy, brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 5. W odległości ok.50 m od budynku przedszkola na parkingu publicznym nie ma wydzielonych miejsca dla osób niepełnosprawnych..
 6. Do budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Budynek przy ul. Okrzei 16.

 1. Dostępność wejścia do  budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest 1 wejście od ulicy Okrzei 16 - nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 2. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 3. Dostępność korytarzy ,schodów i wind. Korytarze na parterze nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach, w budynku brak windy, brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 4. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 5. W odległości ok.50 m od budynku szkoły na parkingu publicznym nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych
 6. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

raport ZSP8 2021r.

raport SP18 2021r.

raport PM8 2021r.

 

 

 

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Kubis
Data wytworzenia informacji2020-06-16 13:04:58
Informację wprowadził do BIPEwa Kubis
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 13:04:58
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1.Ewa Kubis2020-09-09 15:25:04
2.Ewa Kubis2020-09-09 15:25:10
3.Ewa Kubis2020-09-10 10:40:01
4.Ewa Kubis2020-09-10 11:04:06
5.Andrzej Jerzyk2020-09-14 11:00:31
6aktualizacjaEwa Kubis2021-03-22 09:31:28
7aktualizacjaEwa Kubis2021-03-22 13:55:11
8aktualizacjaEwa Kubis2021-03-22 13:55:12
9aktualizacjaEwa Kubis2021-03-22 13:57:11
10aktualizacjaEwa Kubis2021-03-23 12:20:22
11aktualizacjaEwa Kubis2021-03-23 12:22:09
12aktualizacjaEwa Kubis2021-03-23 14:36:50
13aktualizacjaEwa Kubis2021-03-25 10:03:34
14aktualizacjaEwa Kubis2021-03-25 10:35:21
15aktualizacjaEwa Kubis2021-03-25 10:35:24
16aktualizacjaEwa Kubis2022-02-22 12:12:21
17aktualizacjaEwa Kubis2022-02-22 12:14:43