Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Inne przetargi

Inne przetargi

Informacja

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert cenowych na  „„usługa cateringowa dla dzieci uczęszczających do przedszkola oraz szkoły podstawowej obejmująca przygotowanie, dowóz i wydawanie śniadań, obiadów i podwieczorków”.

 wybrana została oferta  złożona przez: Manager Pol , Zabrze

Wykonawca spełnia warunki na podstawie kryteriów opisanych do składania ofert.          
                       
                                                                                                                            Dyrektor ZSP8                                                                                                

 

______________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                              ZAPYTANIE OFERTOWE                                            
                                                                                                    z dnia 08.05.2024r.

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych

(bez podatku od towarów i usług) prowadzone z wyłączeniem stosowania

Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(
Dz. U. z 2023, poz. 1605, z późn.zm.)

 1. ZAMAWIAJĄCY:

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 w GLIWICACH

44-100 Gliwice, ul. Stefana Okrzei 16

tel. 32 231 02 42 e-mail: sekretariat@zsp8.gliwice.eu

adres strony internetowej: www.zsp8.edu.pl

Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:

 

„usługa cateringowa dla dzieci uczęszczających do przedszkola oraz szkoły podstawowej obejmująca przygotowanie, dowóz i wydawanie śniadań, obiadów i podwieczorków”

 

CAŁA TREŚĆ ZAPYTANIA PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH  - ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA

 

zapytanie-ofertowe-catering-zsp8 (1)

zalacznik-nr-1

zalacznik-nr-4-do-procedury-zamowien-ponizej-130-tys-formularz-oferty-zsp8-1-5 (1)

 

 

______________________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe : MODERNIZACJA SANITARIATÓW

20240223132424692

20240223133637210

 

________________________________________________________________________________________________

Zamówienia publiczne:https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2024%2FBZP%2000207218%2F01

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach
z podziałem na 6 części

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2024%2FBZP%2000207218%2F01

 

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Warunków Zamówienia -opis (1)

Załącznik nr 1 do Specyfikacji WZ -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (2)

Załącznik nr 2 do Specyfikacji WZ (1)

Załącznik nr 3 do Specyfikacji WZ (1)

Załącznik nr 4 do Specyfikacji WZ (2) (1)

Załącznik nr 5 do Specyfikacji WZ-wzór umowy

Załącznik nr 6.1 do Specyfikacji WZ Warzywa, owoce (1)

Załącznik nr 6.2 do Specyfikacji WZ część II mięso (1)

Załącznik nr 6.3 do Specyfikacji WZ RYBY MROŻONKI (1)

Załącznik nr 6.4 do Specyfikacji WZ nabiał (1)

Załącznik nr 6.5 do Specyfikacji WZ - art. spożywcze, jaja (1)

Załącznik nr 6.6 do Specyfikacji WZ- pieczywo (1)

Załącznik nr 7-tajemnica przedsiębiorstwa_3p-formularz105547-zal7

Załącznik nr 6-oświadczenie o grupie kapitałowej_3p-formularz105546-zal6

_____________________________________________________________________________________________________                                                                                                 

Informacja

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert cenowych na  „usługę cateringową dla dzieci uczęszczających do przedszkola oraz szkoły podstawowej obejmująca przygotowanie, dowóz i wydawanie śniadań, obiadówi podwieczorków”

 wybrana została oferta  złożona przez: Manager Pol , Zabrze

Wykonawca spełnia warunki na podstawie kryteriów opisanych do składania ofert.          
                       
                                                                                                                            Dyrektor ZSP8

         

 

 

                                                                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE                                                         z dnia 26.07.2023r.

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych

(bez podatku od towarów i usług) prowadzone z wyłączeniem stosowania

Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(
Dz. U. z 2021, poz. 1129, z późn.zm.)

 1. ZAMAWIAJĄCY:

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 w GLIWICACH

44-100 Gliwice, ul. Stefana Okrzei 16

tel. 32 231 02 42 e-mail: sekretariat@zsp8.gliwice.eu

adres strony internetowej: www.zsp8.edu.pl

Zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:

 

„usługa cateringowa dla dzieci uczęszczających do przedszkola oraz szkoły podstawowej obejmująca przygotowanie, dowóz i wydawanie śniadań, obiadów
i podwieczorków”

 

CAŁA TREŚĆ ZAPYTANIA PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH  - ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA

Zapytanie ofertowe catering ZSP8

załącznik nr 1 (2)

Załącznik nr 4 do procedury zamówień poniżej 130 tys. Formularz Oferty ZSP8 (1)-5

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej dla dzieci uczęszczających do przedszkola oraz szkoły podstawowej obejmująca przygotowanie, dowóz i wydawanie śniadań, obiadów i podwieczorków zostało unieważnione.

Sineo+ 250i23062910551_0001-2

Sineo+ 250i23062910551_0002-1  

Sineo+ 250i23062910551_0003-1

 

 

załącznik nr 1-1

Załącznik nr 4 do procedury zamówień poniżej 130 tys. Formularz Oferty ZSP8 (1)-2

____________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe dotyczą sprzętu komputerowego-ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Sineo+ 250i22111514150  zapytanie ofertowe

Sineo+ 250i22111514170-1  zapytanie ofertowe

Sineo+ 250i22111514180-1 zapytanie ofertowe

Sineo+ 250i22111514171-1 zapytanie ofertowe

 

 

SKMBT_C28021061012490_0002

SKMBT_C28021061012490_0001  

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż kwota 130 000 tysięcy zł

 

 

 

     …………………………………

      Pieczęć Wykonawcy

 

 

FORMULARZ OFERTY

 

 1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w wyniku zapytania ofertowego, o wartości zamówienia poniżej 130 000 złotych dla zadania pn.:

Dostarczenie 25 szt. Tabletów spełniających wymogi zamieszczone w Zapytaniu Ofertowym

 1. Nazwa i adres Wykonawcy, nr regon, telefon, adres e-mail:

 

 

 

 

 1. Cena ofertowa zamówienia:

Lp.

Nazwa produktu

Cena

jednostkowa

netto za szt/kg

Ilość

Rodzaj miary

Cena

łączna

netto (kol. 3 x kol. 4)

Stawka Vat - %

Cena łączna brutto (kol. 6 + kol. 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączna cena ofertowa za całość zamówienia:

 • Netto                                    ………………….                                                                              
 • Należny podatek VAT  ………………….                                
 • Brutto                                   ………………….

 

Termin wykonania* …………………………………………………………………..

Okres gwarancji*…………………………………………………................................

Inne odnoszące się do przedmiotu oferty*……………………………………….....

*niepotrzebne skreślić

                      

 1. Niniejszym oświadczam, że:
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym.
 • Oświadczamy, że oferowane usługi spełniają wymogi określone w specyfikacji.
 • Oświadczamy, że posiadamy możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zamówienia.
 • Oświadczamy, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty Oferenta ( np. transport, wniesienie, uruchomienie itp.)
 • Zobowiązujemy się do realizacji usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego
  w zapytaniu ofertowym

pod rygorem odstąpienia od zamówienia i naliczenia kary.

 • Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………

Data i podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

 

_________________________________________

 

Sineo+ 250i22061412480-2

 

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Kubis
Data wytworzenia informacji2020-06-16 13:04:58
Informację wprowadził do BIPEwa Kubis
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 13:04:58
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1edycjaEwa Kubis2020-09-21 06:47:05
2edycjaEwa Kubis2020-09-21 07:02:57
3edycjaEwa Kubis2021-06-09 10:22:39
4edycjaEwa Kubis2021-06-09 10:33:47
5edycjaEwa Kubis2021-06-10 10:04:04
6edycjaEwa Kubis2021-06-10 13:16:50
7edycjaEwa Kubis2021-06-10 13:33:53
8edycjaEwa Kubis2021-06-10 14:07:00
9edycjaEwa Kubis2021-06-28 12:46:23
10edycjaEwa Kubis2022-05-18 09:48:42
11edycjaEwa Kubis2022-05-18 09:49:24
12edycjaEwa Kubis2022-06-14 14:06:35
13edycjaEwa Kubis2022-06-14 14:06:37
14edycjaEwa Kubis2022-06-14 14:08:23
15edycjaEwa Kubis2022-06-14 14:08:24
16edycjaEwa Kubis2022-11-15 15:16:07
17edycjaEwa Kubis2022-11-15 15:18:16
18edycjaEwa Kubis2022-11-15 15:18:17
19edycjaEwa Kubis2023-06-29 12:36:00
20edycjaEwa Kubis2023-06-29 12:41:39
21edycjaEwa Kubis2023-06-29 12:42:04
22edycjaEwa Kubis2023-06-29 12:57:33
23edycjaJoanna Zielińska2023-07-14 10:43:57
24edycjaJoanna Zielińska2023-07-14 10:44:01
25edycjaEwa Kubis2023-07-26 09:03:40
26edycjaEwa Kubis2023-07-26 09:09:29
27edycjaEwa Kubis2023-07-26 09:14:54
28edycjaEwa Kubis2023-08-21 13:18:21
29edycjaEwa Kubis2023-08-21 13:18:22
30edycjaEwa Kubis2023-08-21 13:19:15
31edycjaEwa Kubis2023-08-21 13:19:35
32edycjaEwa Kubis2024-02-16 14:42:53
33edycjaEwa Kubis2024-02-20 09:47:22
34edycjaEwa Kubis2024-02-20 09:48:34
35edycjaEwa Kubis2024-02-20 11:51:49
36edycjaEwa Kubis2024-02-20 11:52:05
37edycjaEwa Kubis2024-02-23 14:20:45
38edycjaEwa Kubis2024-05-08 13:54:04
39edycjaEwa Kubis2024-05-24 09:56:45
40edycjaEwa Kubis2024-05-24 10:01:14
41edycjaEwa Kubis2024-05-24 10:01:18
42edycjaEwa Kubis2024-05-24 10:01:23